Kliment Ivanov Architects

Location:

Razgrad, Bulgaria

Date:

2003–2011

Gross Floor Area:

1 416 m2

Phase:

Built

Client:

Razgrad City Municipality

Forum:

Competition Entry

Reconstruction and Renovation of Prof. Iliya Petrov Fine Arts Gallery — National Architectural Competition

Awards:

First Prize & Commission — Reconstruction and Renovation of Prof. Iliya Petrov Fine Arts Gallery — National Architectural Competition

Second Prize — Architectural Idea 2007, Reconstruction Category — National Competition. (First Prize was not awarded)

Основната цел е да се запази непокътната съществуващата архитектурна среда и реконструираната сграда да продължи да се вписва в ансамбъла както преди преустройството й. В екстериор сградата запазва присъщия й архитектурен облик. Тя се надстроява с един етаж, оформен като мансарден покрив, харак­терен за сградите от този период. Фасадната пластика продължава духа на съществуващата с оформяне на пиластри, корнизи и прозоречни рамки. Фасадите са в същите цветове като съществуващата сграда. В контраст с екстериора, сградата е решена със съвременен интериор, с изчистена линия и модерен дизайн. Обемът на фоайето е решен изцяло в метал и стъкло. Той се издава навън пред южната фасада като лъскава “брошка”, а с него навън изтича и съвременният интериор.

 

Official website: rzgallery.org